Download Someone Is Praying For You有人在替你祈禱( 史茵茵)-英文
Someone Is Praying For You有人在替你祈禱( 史茵茵)-英文
Someone Is Praying For You有人在替你祈禱( 史茵茵)-英文
歌名:Someone Is Praying For You (有人在替你祈禱)
演唱:史茵茵

是不是你的祈禱 漸漸氣力要無
Si m̄ Si lí ê kî-tó chiam chiam bē bô
When it seems that you've prayed
'...
歌名:Someone Is Praying For You (有人在替你祈禱)
演唱:史茵茵

是不是你的祈禱 漸漸氣力要無
Si m̄ Si lí ê kî-tó chiam chiam bē bô
When it seems that you've prayed
'til your strength is all gone

流目屎傷心淚流 親像雨水
ba̍k-sái-lâu siong-sim lūi-liû chhan-chhiūⁿ hō͘-chúi
and your tears fall like raindrops
all day long
主同款可以了解 你實在的情形
chú tâng-khóan ē tâng liáu kài lí cha̍t-chāi ê chêng-hêng
Jesus cares and He knows just
how much you can bear
祂會吩咐 別人替你祈禱
i ê hoan-hù pa̍t-lâng thè lí kî-tó
He'll speak your name
to someone in prayer

是不是你的環境 充滿試煉煩惱
Si m̄ Si lí ê khôan-kéng chhiong-bóan chhì-liān hôan-ló
Have the clouds 'round you gathered
in the midst of a storm
親像船出大海 危險失蹤
chhan-chhiūⁿ chûn chhut tōa hái gûi-hiám sit-chong
Is your ship tossed and battered
Are you weary and worn

那時準有人為你 暗中替你祈禱
hí-sî-chūn ū-lâng ûi lí àm-tiong thè lí kî-tó
Don't lose hope someone's praying
for you this very day
你要安靜 主要賜你平安
lí tiò an-chēng chú bé sù lí pêng-an
And peace be still
is already on the way

有人在替你祈禱 有人在替你祈禱
ū-lâng teh thè lí kî-tó ū-lâng teh thè lí kî-tó
Someone is praying for you
Someone is praying for you
有時準你寂寞孤單 心內失志真絕望
ū-sî-chūn lí che̍k-bo̍k ko͘-tan sim-lāi sit-chì chin cho̍at-bāng
And when it seems you're all alone
and your heart would break in two
要記得有人在替你祈禱
ài-kì-tit ū-lâng teh thè lí kî-tó
remember someone is prayingfor you
.............................................................
靠著聖靈隨時多方禱告祈求
並要在此警醒不倦
為眾聖徒祈求

以弗所書6:18

With prayers and deep desires
making requests at all times in the Spirit
and keeping watch
with strong purpose
in prayer for all the saints
Ephesians6:18
.............................................................
製作影片:Priscilla
Show more
Loading...
You are about to download a video in MP4 format.
If you'd like to adjust the format or resolution, just select it here
Download
Download has already started, please wait 10 Seconds
Youtube Vimeo Metacafe Flicker Photobcket Dailymotion Google video Youku 56.com Break Ustream Xhamster Wat Wrzuta Worldstarhiphop Web of Stories Washington Post Vk Vidme Video Mega Videa Viddler Vee HD Twitter Facebook USA Discovery
Loading...