Vilkår for bruk

Vennligst les vilkår for bruk ("Vilkår\ "Vilkr for bruk") cnøye før du bruker http://tubget.com sin nettside (the "Tjeneste") driftet av TubGet ("oss\ "vi\ eller"vår"). Din tilgang til og bruk av tjeneste er betinget av at du aksepterer og overholder disse vilkårene . Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som har tilgang til eller bruker tjenesten . Ved å få tilgang til eller bruke tjenesten aksepterer du å være bundet av disse betingelsene . Hvis du ikke er enig i betingelsene kan du ikke benytte deg av tjenesten .

Linker til andre nettsider

Vår tjeneste kan inneholde linker til tredjeparts nettsider eller tjenester som ikke er eid eller kontrollert av TubGet. TubGet har ingen kontroll over, og påtar seg ikke noe ansvar for innholdet, personvernreglene eller praksisen til tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du anerkjenner og samtykker til at TubGet ikke direkte eller indirekte er ansvarlig for skader eller tap som er forårsaket av eller påstått å være forårsaket av, eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester som er tilgjengelig på eller gjennom slike nettsteder eller tjenester.

Wvi anbefaler deg sterkt å lese gjennom vilkår, betingelser og personvernpolitikk til enhver tredjeparts nettsider eller tjenester du besøker.

Avslutning

Vi kan avslutte eller terminere tilgang til vår tjeneste umiddelbart, uten forvarsel eller ansvar, uansett årsak, inkludert og uten begrensning hvis du bryter vilkårene.

Alle bestemmelser i vilkårene som etter sin natur bør overleve oppsigelse, skal overleve oppsigelse, inkludert og uten begrensning, eierskapsavsetninger, garantibeskrivelser, erstatning og begrensninger av ansvar.

Gjeldende lov

Disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med England sine lover, uten hensyn til lovens bestemmelser.

Feil håndheving av enhver rettighet eller bestemmelse av disse vilkårene vil ikke bli ansett som et frafall av rettighetene. Hvis en bestemmelse i disse vilkårene anses å være ugyldig eller uhåndterlig av en domstol, forblir de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene værende i kraft. Disse vilkårene utgjør avtalen mellom oss om vår tjeneste, og erstatter og eventuelle tidligere avtaler vi har hatt mellom oss angående tjenesten.

Endringer

Vi forbeholder oss retten etter eget skjønn, til å endre eller erstatte vilkårene når som helst. Hvis en endring er viktig, vil vi forsøke å gi minst 15 dagers varsel før eventuelle nye vilkår trer i kraft. Det som utgjør en vesentlig forandring, vil bestemmes etter eget skjønn.

Ved fortsatt tilgang eller bruk av vår tjeneste etter at disse endringene er satt i kraft, godtar du å være bundet til oppdaterte betingelser. Hvis du ikke er enig i de nye betingelsene, vennligst slutt å bruke vår tjeneste.

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål om våre vilkår, vennligst Kontakt oss.

Youtube Vimeo Metacafe Flicker Photobcket Dailymotion Google video Youku 56.com Break Ustream Xhamster Wat Wrzuta Worldstarhiphop Web of Stories Washington Post Vk Vidme Video Mega Videa Viddler Vee HD Twitter Facebook USA Discovery