Servicevoorwaarden

Lees deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden", "Servicevoorwaarden") zorgvuldig voor het gebruik van de http://tubget.com website (de "Service") mogelijk gemaakt door TubGet ("ons", "we", of "onze"). Je toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van je instemming en overeenstemming met deze Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die Service benaderen of gebruiken. Door de Service te benaderen of gebruiken stem je in met deze Voorwaarden. Als je het niet eens bent met een gedeelte van de voorwaarden mag je de Service niet benaderen.

Links Naar Andere Websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of diensten van derden die niet in eigendom of onder beheer van TubGet zijn. TubGet heeft geen controle over en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de content, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derden. Je erkent en stemt ermee in dat TubGet niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor schade of verlies, veroorzaakt of schijnbaar veroorzaakt door of in verband met het het gebruik van dergelijke content, goederen of services beschikbaar op of via deze websites of services.

We raden je sterk aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van websites of services van diensten die je bezoekt te lezen.

Beëindiging

We kunnen je toegang tot onze Service onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder mededeling vooraf, om welke reden dan ook, waaronder zonder beperking het schenden van de Voorwaarden.

Alle provisies van de Voorwaarden die door hun aard in stand zouden moeten blijven, zullen de beëindiging overleven, met inbegrip van, zonder beperking, eigendomsvoorzieningen, garantievergoedingen, schadevergoeding en aansprakelijkheidsverplichtingen.

Wetgeving

Deze Voorwaarden worden geregeld en uitgelegd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk, zonder inachtneming van conflicten met wettelijke bepalingen.

Ons nalaten van het bekrachtigen van een recht of bepaling van deze Voorwaarden wordt niet beschouwd als een afstand van die rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden onjuist of onafdwingbaar is door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service, en overschrijven en vervangen eventuele eerdere afspraken die wij kunnen hebben met betrekking tot de Service.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een materiële herziening is, zullen we proberen je minstens 15 dagen van te voren in kennis te stellen voordat de nieuwe voorwaarden worden ingevoerd. Wat een materiële verandering vormt, wordt naar onze eigen goeddunken bepaald.

Door door te gaan met de toegang tot of gebruik van onze Service nadat deze wijzigingen van kracht zijn, ga je akkoord met de herziene voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met gebruik van de Service.

Contact

Als je vragen hebt over deze voorwaarden, neem dan Contact met ons op.

Youtube Vimeo Metacafe Flicker Photobcket Dailymotion Google video Youku 56.com Break Ustream Xhamster Wat Wrzuta Worldstarhiphop Web of Stories Washington Post Vk Vidme Video Mega Videa Viddler Vee HD Twitter Facebook USA Discovery