Villkor

Vänligen läs dessa villkor ("Villkor", "Användarvillkor") noggrant innan du använder http://tubget.com ( "Tjänsten") drivs av TubGet ("oss", "vi", eller "vår"). Tillgång och användande av tjänsten ges under villkor att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och besökare eller användare av tjänsten. Genom användande av tjänsten accepterar du att du är bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner en del av dessa villkor kan du välja att inte använda tjänsten.

Länkar till andra hemsidor

Vår tjänst kan innehålla länkar till hemsidor och tjänster från tredje part som inte ägs eller kontrolleras av TubGet. TubGet har ingen kontroll över, och antar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicy eller agerande från någon annan hemsida eller tjänst. Du är medveten om och accepterar att TubGet inte kan hållas ansvarig, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakas eller som det hävdas ha orsakats av eller i anslutning till användande av sådant innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga på eller via sådana hemsidor eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser tredje parters villkor och sekretesspolicys när du besöker deras hemsidor och använder deras tjänster.

Avstängning

Vi kan stänga ned tillgång till vår tjänst omedelbart utan förbehåll eller ansvar oavsett anledning, inklusive men ej begränsat till vid brott av villkoren.

Alla bestämmelser i villkoren som i sin natur ska bibehållas vid avstängning ska överleva avstängning, inklusive men ej begränsat till, äganderätt, garantibeskrivning, ersättning och ansvarsbegränsning.

Gällande lag

Dessa villkor skall regleras och tolkas i enlighet med brittisk lagstiftning utan hänsyn till dess lagkonflikter.

Vårt underlåtenhet att genomdriva rättigheter eller bestämmelser i dessa villkor skall ej betraktas som ett upphävande av sådana rättigheter eller bestämmelser. Om någon bestämmelse i dessa villkor ska betraktas ogiltigt kommer fortfarande kvarstående bestämmelser i dessa villkor gälla. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss och vår tjänst och ersätter alla eventuella tidigare avtal som vi kan ha angående användande av tjänsten.

Förändringar

Vi förbehåller oss rätten att till vårt gottfinnande ändra eller ersätta dessa villkor när vi vill. Om en förändring görs försöker vi att minst ge 15 dagar innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring bestäms till vårt gottfinnande.

Genom fortsatt användande av vår tjänst efter sådana ändringar trätt i kraft accepterar du att vara bunden av de nya villkoren. Om du inte accepterar de nya villkoren ber vi dig vänligast att sluta använda tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor, vänligenKontakta oss.

Youtube Vimeo Metacafe Flicker Photobcket Dailymotion Google video Youku 56.com Break Ustream Xhamster Wat Wrzuta Worldstarhiphop Web of Stories Washington Post Vk Vidme Video Mega Videa Viddler Vee HD Twitter Facebook USA Discovery