Kullanım Koşulları

TubGet ("tarafımız\ "biz\ ya da "tarafımızca" olarak anılan) tarafından çalıştırılan http://tubget.com websitesini kullanmadan önce ("Hizmet" olarak anılan) bu Kullanım Şartlarını ("Şartlar"ya da "Kullanım Şartları"olarak anılan) dikkatle okuyun. Hizmete erişiminiz ya da bunu kullanımınız bu Şartları kabul etmenize ve bunlara uymanıza bağlıdır. Bu Şartlar tüm ziyaretçiler, kullanıcılar ve Hizmete erişim sağlayan ya da bunu kullanan herkes için geçerlidir. Hizmete erişim sağlayarak ya da bunu kullanarak bu Şartlara uyacağınızı kabul ediyorsunuz. Şartların her hangi bir bölümünü kabul etmediğiniz takdirde Hizmete erişiminizi sonlandırabilirsiniz.

Diğer Web Sitelerine Verilen Linkler

Hizmetimiz, TubGet’in sahip olmadığı ve tarafınca denetlenmeyen bağımsız web sitelerine ve hizmetlerine verilen linkler içerebilir. TubGet’in bağımsız web sitesi ya da hizmetleriyle ilgili içerik, gizlilik politikası ya da uygulamalarında hiçbir kontrolü bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra bahsedilen web sitesi ya da hizmetlerde mevcut olan veya bunlar aracılığıyla elde edilen mevzubahis içerik, mal ya da hizmetlerin kullanımı ya da bunların esas alınması sebebiyle meydana gelen ya da meydana geldiği iddia edilen zarar ve kayıplardan TubGet’in dolaylı ya da doğrudan sorumlu tutulmayacağını ya da yükümlülük taşımadığını kabul ve beyan ediyorsunuz.

Ziyaret ettiğiniz web sitesi ya da hizmetin kullanım koşullarını ve gizlilik politikalarını okumanızı mutlaka tavsiye ederiz.

Fesih

Şartların ihlal edilmesi dahil ancak bununla sınırlı olmayan her hangi bir sebep nedeniyle, yazılı bildirimde bulunmadan ve yükümlülük almadan Hizmete olan erişiminizi derhal sonlandırabilir ya da askıya alabiliriz.

Mülkiyet hükümleri, garanti retleri, tazminat ve sorumluluğun sınırlandırılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan tabiatı gereği feshe konu olmayan şartlarla ilgili tüm hükümler fesihten muaf tutulacaktır.

Geçerli Kanunlar

Bu Şartlar diğer kanun hükümleriyle ihtilafa bakılmaksızın Birleşik Krallık kanunları uyarınca yönetilir ve yorumlanır.

Bu Şartların hak ya da hükümlerinin yerine getiremediğimiz durumlar bu haklardan feragat edildiği anlamına gelmemektedir. Bu Şartların hükümlerinden her hangi birinin mahkeme tarafından geçersiz kılınması ya da uygulanamaz olduğunun ilan edilmesi durumunda geri kalan hükümler geçerli kalmaya devam edecektir. Bu Şartlar, Hizmetimizle ilgili aramızda yapılan tüm anlaşmaları kapsar ve Hizmetle ilgili aramızda daha önceden yapılmış olan anlaşmaları hükümsüz kılarak onların yerine geçer.

Değişiklikler

Takdiri yalnızca tarafımızda olmak üzere her hangi bir zamanda bu Şartları değiştirme ya da yenisini getirme hakkını saklı tutarız. Bahsi geçen şartlarda yapılacak düzenlemeler yürürlüğe girmeden en az 15 gün içinde bildirimde bulunmaya gayret gösterilecektir. Değişikliklerin kapsamıyla ilgili takdir tamamen tarafımıza aittir.

Bu düzenlemeler yürürlüğe girdikten sonra Hizmetimize erişim sağlamanız ya da Hizmeti kullanmanız durumunda düzenlenen şartlara uyacağınızı kabul edersiniz. Yeni şartları kabul etmediğiniz durumlarda Hizmeti kullanmayı durdurabilirsiniz.

İletişim

Bu Şartlarla ilgili sorunuz olursa lütfen bizimle Bizimle İletişime Geç.

Youtube Vimeo Metacafe Flicker Photobcket Dailymotion Google video Youku 56.com Break Ustream Xhamster Wat Wrzuta Worldstarhiphop Web of Stories Washington Post Vk Vidme Video Mega Videa Viddler Vee HD Twitter Facebook USA Discovery